Poptávka

Než poptávku odešlete

Pro vytvoření cenové nabídky na vytápění pomocí tepelného čerpadla je dobré, ale ne nezbytné, znát tepelnou ztrátu objektu. Tepelnou ztrátu lze odhadnout z vytápěné plochy, skladby stěn, stropů a stavebních prostupů (okna, dveře).

U novostaveb lze cenovou nabídku určit přesně dle dodané stavební dokumentace, kterou můžete zaslat spolu s poptávkou.

V případě rekonstrukcí je prvotní nabídka orientační a vždy se upřesňuje po obhlídce objektu.